ผู้บริหาร

นายพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2021
ปรับปรุง 22/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 44453
Page Views 50309
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดทรายขาว ตากใบ
2 โรงเรียนวัดพระพุทธ ตากใบ
3 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ตากใบ
4 โรงเรียนบ้านกูบู ตากใบ
5 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ตากใบ
6 โรงเรียนบ้านโคกยามู ตากใบ
7 โรงเรียนบ้านไพรวัน ตากใบ
8 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ตากใบ
9 โรงเรียนบ้านปะดะดอ ตากใบ
10 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ตากใบ
11 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ตากใบ
12 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ตากใบ
13 โรงเรียนบ้านสะปอม ตากใบ
14 โรงเรียนบ้านปะลุกา ตากใบ
15 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ตากใบ
16 โรงเรียนบ้านปูยู ตากใบ
17 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ตากใบ
18 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ตากใบ
19 โรงเรียนบ้านคลองตัน ตากใบ
20 โรงเรียนบ้านโคกงู ตากใบ
21 โรงเรียนบ้านปลักปลา ตากใบ
22 โรงเรียนบ้านศรีพงัน ตากใบ
23 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ตากใบ
24 โรงเรียนวัดเกาะสวาด ตากใบ
25 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ
26 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ตากใบ
27 โรงเรียนบ้านตอหลัง ตากใบ
28 โรงเรียน บ้านบางขุนทอง ตากใบ
29 โรงเรียนตากใบ ตากใบ
30 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ 073641136
31 โรงเรียนบ้านหัวคลอง เจ๊ะเห ตากใบ
32 โรงเรียนบ้านตาบา เจ๊ะเห ตากใบ -
33 โรงเรียนรักไทย สุคิริน
34 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สุคิริน
35 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุคิริน
36 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สุคิริน
37 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สุคิริน
38 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สุคิริน
39 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สุคิริน
40 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สุคิริน
41 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สุคิริน
42 โรงเรียนสุคิริน สุคิริน
43 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุคิริน
44 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สุคิริน
45 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สุคิริน
46 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุคิริน
47 โรงเรียนบ้านน้ำใส สุคิริน
48 โรงเรียนบ้านโผลง สุไหงปาดี
49 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สุไหงปาดี
50 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี
51 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี
52 โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี
53 โรงเรียนบ้านดอเหะ สุไหงปาดี
54 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สุไหงปาดี
55 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สุไหงปาดี
56 โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี
57 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สุไหงปาดี
58 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สุไหงปาดี
59 โรงเรียนบ้านกลูบี สุไหงปาดี
60 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สุไหงปาดี
61 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สุไหงปาดี
62 โรงเรียนบ้านโคกโก สุไหงปาดี
63 โรงเรียนบ้านบือราแง สุไหงปาดี
64 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี
65 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สุไหงปาดี
66 โรงเรียนบ้านละหาน สุไหงปาดี
67 โรงเรียนบ้านสายะ สุไหงปาดี
68 โรงเรียนบ้านไอบาตู สุไหงปาดี
69 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สุไหงปาดี
70 โรงเรียนบ้านกูวา สุไหงปาดี
71 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สุไหงปาดี
72 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สุไหงปาดี
73 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี
74 โรงเรียนอิสลามบำรุง สุไหงปาดี
75 โรงเรียนบ้านปะลุรู สุไหงปาดี
76 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สุไหงปาดี
77 โรงเรียนบ้านกาวะ สุไหงปาดี
78 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สุไหงปาดี
79 โรงเรียนบ้านโคกตา สุไหงปาดี
80 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สุไหงปาดี
81 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ริโก๋ สุไหงปาดี
82 โรงเรียนบ้านสากอ สากอ สุไหงปาดี
83 โรงเรียนบ้านจือแร สากอ สุไหงปาดี 073-700880
84 โรงเรียนบ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก
85 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สุไหงโก-ลก
86 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สุไหงโก-ลก
87 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขาดา สุไหงโก-ลก
88 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สุไหงโก-ลก
89 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สุไหงโก-ลก
90 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก
91 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สุไหงโก-ลก
92 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สุไหงโก-ลก
93 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สุไหงโก-ลก
94 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สุไหงโก-ลก
95 โรงเรียนบ้านมือบา สุไหงโก-ลก
96 โรงเรียนบ้านลาแล สุไหงโก-ลก
97 โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโก-ลก
98 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
99 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุไหงโก-ลก
100 โรงเรียนบ้านซรายอ สุไหงโก-ลก
101 โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก 073611261
102 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ เจาะไอร้อง
103 โรงเรียนบ้านโคก เจาะไอร้อง
104 โรงเรียนบ้านยะหอ แว้ง
105 โรงเรียนบ้านตอออ แว้ง
106 โรงเรียนบ้านกรือซอ แว้ง
107 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ แว้ง
108 โรงเรียนบ้านบาโง แว้ง
109 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ แว้ง
110 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) แว้ง
111 โรงเรียนบ้านแม่ดง แว้ง
112 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา แว้ง
113 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา แว้ง
114 โรงเรียนบ้านสามแยก แว้ง
115 โรงเรียนบ้านแอแว แว้ง
116 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง แว้ง
117 โรงเรียนบ้านแขยง แว้ง
118 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ แว้ง
119 โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง
120 โรงเรียนบ้านตอแล แว้ง
121 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง
122 โรงเรียนบ้านตือมายู แว้ง
123 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ แว้ง
124 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง
125 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด แว้ง
126 โรงเรียนวุฒิสาสน์วิทยา แว้ง
127 โรงเรียนเพลินพิศ แว้ง
128 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 แว้ง
129 โรงเรียนบ้านกูวา แว้ง
130 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง
131 โรงเรียนนราธิวาสอุดม ฆอเลาะ แว้ง
132 โรงเรียนบ้านบางขุด ฆอเลาะ แว้ง 0870998592
133 โรงเรียนแสงธรรม 2553 ฆอเลาะ แว้ง 073525448