กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอลิษา มะยิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอามีเนาะ วาเต๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรวี ไชยรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวแวมนรณี ดอเลาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุสนานี ปูเตะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัชรพงษ์ อาตวา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3