ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 20/2565 กิจกรรม “The Coding Idol” The Coding Hour
วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหัวคลองได้รับเกียรติจาก ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธาน พร้อมทั้งนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 และนายพยับ สุวรรณนิตย์ ผอ.รร.บ้านหัวคลอง ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหัวคลอง และกิจกรรม “The Coding Idol” The Coding Hour โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ซึ่งมอบโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้แก่ ครูต้นแบบ Depa Teacher Idol ภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ อีกทั้งมีกิจกรรม “We Think Digital” by FACEBOOK x Kenan ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
 
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 259 ครั้ง