ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายพยับ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 และได้รับเกียรติจาก นายกนกศักดิ์ สุขเต๊ะ ปลัดอำเภอตากใบมาให้ความรู้การใช้งานระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยแอปพลิเคชัน “ThaiD”
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,10:33   อ่าน 16 ครั้ง