กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุลาลักษ์ เจ๊ะแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอาบีบะ ตูแวดือราแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1